FreelanceNetwork.be is sinds 2011 de meest actieve database van freelancers en freelance opdrachten.

Nieuwe freelancers

nieuwe freelancer - Jordi van der Wal

Jordi van der Wal

Boekhouder/ accountant.
nieuwe freelancer - Rob Lapere

Rob Lapere

nieuwe freelancer - Chelsea Kooy

Chelsea Kooy

Hoe het werkt

Plaats uw opdracht gratis

Geef uw opdracht in op onze website. Geef een titel in wat u zoekt en het werk dat uitgevoerd moet worden. Geef uw contactgegevens in zodat freelancers op voorhand kunnen nagaan of zij een meerwaarde zijn voor uw bedrijf.

Verspreiding naar de freelancers

Wij lezen uw opdracht na en verspreiden ze gratis onder de freelancers die aan uw selectiecriteria voldoen. Dit gebeurt via onze vacaturedatabase en via onze jobmailing.

Freelancers reageren

Freelancers nemen met u contact op. Zij brengen een offerte uit of stellen aanvullende vragen. Dit kan zowel per e-mail als telefonisch.

nieuwste jobs

Web & SEO Project Manager

Categorie:
SEO
Werkplek:  
Deels bij klant - deels op kantoor freelancer
Duur:  
> 4 weken
Plaats:   
Limburg

Due to the complexity of the Web platform landscape (eg PIM vs AEM), the lack of system integration, the lack of usability  features and system/process automation on the one hand, and an increasing number of web projects coming  marketing on the other hand, there is an urgent need for end-to-end web project management.  Lead web related projects end to end and pull them throught the organisation for a timely delivery. * Gather content requirements from marketing   * Work with EMEA and global PIM teams and EMEA divisional admins to load data into PIM * Work with EMEA and global AEM teams to ensure timely availability & publishing of content in AEM * Ensure timely translation of content   * Work through possible system bottlenecks    * Provide regular feedback to project requestors on status and timing   * Ensure timely delivery of end product (Category, Family & SKU pages)   * SEO: define SEO priorities with the different marketing teams for existing products & web pages * SEO: prepare search intent & keyword research prior to product launches and advise marketing (admins) on content * SEO: implement research findings in web systems and ensure periodic reporting on performance * SEA: take the lead and manage SEA projects conducted with agency. Analyse with marketing & challenge approach. ...

Freelance Aankoper in de kempen

Categorie:
aankoop
Werkplek:  
100% werken bij klant
Duur:  
> 4 weken
Plaats:   
Antwerpen

Voor een internationaal bedrijf gelegen in de kempen zijn we op zoek naar een FREELANCE AANKOPER voor een project van verschillende maanden. Als FREELANCE AANKOPER ben je verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de aankoop en het operationele. Je taken bestaan uit: Opvolgen, selecteren, evalueren van huidige leveranciers Verantwoordelijk voor de aankoop van A-ZZoeken en spotten van alternatieven in de aankoop Negotiëren over prijzen, leveranciersvoorwaarden Profiel:Ben jij een FREELANCE AANKOPER die op een korte termijn beschikbaar is voor voltijdse of deeltijdse opdracht? Werk je graag voor een internationale onderneming? Dan ben jij de FREELANCE AANKOPER die we zoeken. Interesse of wens je meer informatie aarzel niet me te contacteren Een opdracht voor een aantal maande in een boeiende organisatie in volle...

Projectmanager bouw

Categorie:
technisch
Werkplek:  
100% werken bij klant
Duur:  
> 4 weken
Plaats:   
Antwerpen

De projectmanager leidt een zestal bouwprojecten van innovatieve onderwijsgebouwen, voornamelijk via DB. Hierbij staat hij in voor het verdedigen van de belangen van het GO! als bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing binnen de infrastructuurvisie van GO!. Een goede opvolging en voldoende rapportering zijn belangrijk. Hij zal hiervoor de methodiek, tools en standaarddocumenten van het GO! gebruiken. De projectmanager legt ook het bouwprogramma vast in de projectdefinitie, rekening houdend met het bouwbeleid van het GO! (innovatief onderwijs, optimalisatie ruimtegebruik, duurzaamheid,…) en in nauwe samenwerking met de scholengroep en de school. Hiervoor organiseert hij workshops met de scholengroep en de school. Hij stelt de externe partners aan (studieteam, aannemer of design built team). Hij maakt hiervoor de nodige (prestatie)bestekken op en volgt de procedure volgens de wetgeving op overheidsopdrachten.De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fase van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,...tot aan de definitieve oplevering.Een goede kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten is belangrijk. Ervaring met opmaak van bouwprogramma’s (bij voorkeur school of aanverwante functie) is belangrijk. De projectmanager moet ook kunnen nota’s schrijven in functie van rapportering, budgetvraag, opmaak selectie-en gunningsverslagen,…Technische contextDe afdeling infrastructuur bestaat uit 4 teams: Team huisvestigingsplannen, team projectmanagement bouw, team patrimoniumbeheer en team contractmanagement. De functie situeert zich binnen het team projectmanagement bouw:Het team Projectmanagement bouw heeft als opdracht om vanuit de integraalplannen het bouwportfolio op te maken en te realiseren. Dit bouwportfolio vertalen ze in de bouwplanning van grote infrastructuur werken, nieuwbouw en grondige renovatie, onderverdeeld in verschillende subportfolio’s volgens de methode (studieteam-aannemer, Design Build of DBFM). De projectmanagers vertegenwoordigen het GO! als bouwheer in de grote bouwprojecten. De focus ligt hierbij op projectmanagement van A tot Z, in nauwe samenwerking met de scholengroepen. Ook de vertaling van de strategische visie van het GO!, de input vanuit het integraalplan en de wensen van de stakeholders in een sterke projectdefinitie en prestatiebestek maakt deel uit van de functie.• Juridisch kader :- Fysische & financiële norm,- Wetgeving overheidsopdrachten,- Energiezuinig bouwen, epb regelgeving,- Geldende normeringen inzake scholenbouwBusiness contextDe afdeling infrastructuur heeft een belangrijke ondersteunende opdracht om kwaliteitsvol onderwijs mogelijk te maken en de groei van het GO! te faciliteren. De afdeling Infrastructuur beheert het GO! patrimonium op strategisch niveau, begeleidt de realisatie van grote bouwprojecten en realiseert aankopen en verkopen van gronden en gebouwen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de scholengroepen, die instaan voor kleine renovatiewerken en regulier onderhoud, en de scholen die gebruiker zijn van de infrastructuur.De afdeling Infrastructuur heeft de opdracht om via een globaal infrastructuurbeleid de gewenste capaciteit op een efficiënte wijze te realiseren, in te zetten op innovatie en kwaliteitsvolle scholen, een goed beheer en optimalisatie van het GO! patrimonium te organiseren en het scholenbouwbeleid in Vlaanderen en Brussel te beïnvloeden. De afdeling kan dit alleen door nauw samen te werken met haar interne en externe belanghebbenden. Zo ondersteunt de afdeling de realisatie van het PPGO! en de groei van het GO!. Samenwerking met de andere onderwijskundige diensten is hierbij fundamenteel.Naast de pedagogische uitdagingen zijn ook de infrastructurele uitdagingen groot. We beschikken over een groot patrimonium waarvan een aanzienlijk deel zich in een slechte staat bevindt. De financiële middelen zijn beperkt. We dienen patrimonium dan ook zo efficiënt en duurzaam mogelijk te beheren en te ontwikkelen, rekening houdend met het juridische kader.Het PPGO! en de onderwijskundige uitdagingen worden vertaald naar infrastructuur via het globaal infrastructuurbeleidsplan en het integraalplan per scholengroep. Dit globaal infrastructuurbeleid geeft richting aan de werking van de afdeling infrastructuur.We zien je reactie graag tegemoet voor 20 april...

Barrio webshop webdesign

Categorie:
webdesign
Werkplek:  
100% op kantoor freelancer
Duur:  
1 - 4 weken
Plaats:   
Antwerpen

Ik heb een kledingmerk en ik heb hiervoor nog een webshop nodig. Ik zou voor de webshop graag  gebruik willen maken van een reeds bestaande template via een site zoals wix, shopify etc. Het template die we samen gekozen hebben zal bewerkt worden. Ik heb een webshop nodig die praktisch is maar ook visueel aantrekkelijk met een underground street feel (straat vibes). Het doelpupliek zijn vooral de jongvolwassenen van 16 - 25 jaar dus de webshop is gericht naar de interesses van die leeftijdscategorie. Het liefst zou ik dan ook willen samenwerken met iemand die zo een denkwijze heeft. Als er interesse is hoor ik het...

Programmamanager (SR)

Categorie:
IT andere
Werkplek:  
100% werken bij klant
Duur:  
> 4 weken
Plaats:   
Antwerpen

De digitalisering van de cultuursector is als aandachtspunt opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. Om een invulling te geven aan deze doelstelling werkt de klant sinds 2020 samen met Digitaal Vlaanderen een aanpak uit voor de digitale transformatie van de cultuursector. Het beleidskader met betrekking tot de digitale transformatie van de cultuursector heeft als doelstelling om maatschappelijke meerwaarde te creëren door het stimuleren van digitale innovatie.Het project ‘doelgericht digitaal transformeren’ draagt in belangrijke mate bij aan de operationalisering van dit kader. Een belangrijke pijler in het algemene kader is data gedreven dienstverlening. Een data gedreven beleid heeft tot doel om via het samenbrengen van data en doorgedreven data-analyses meer waarde uit de beschikbare data te halen en de toepassingsmogelijkheden ervan te vergroten. Deze data kunnen alle vormen van informatie aannemen, bijvoorbeeld tekstmateriaal, beeld- en geluidsmateriaal, meetwaarden, onderzoeksgegevens, etc. Door standaardisatie en een open data-architectuur worden gegevens van verschillende culturele organisaties verbonden en kunnen er diensten en toepassingen op gebouwd worden.Doelgericht digitaal transformeren focust op data gedreven dienstverlening. Het opzet bestaat erin om de data architectuur met betrekking tot culturele activiteiten en participatie op punt te stellen en aan te laten sluiten bij de principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal (only once, no wrong door, …). Hierdoor wordt het potentieel van de herbruikbaarheid van data gemaximaliseerd en wordt open innovatie, een data gedreven beleid, nieuwe businessmodellen in de cultuursector e.a. gestimuleerd. Momenteel wordt er via een businesscase in kaart gebracht op welke manier dit project op bestaande initiatieven verder kan bouwen en toegevoegde waarde kan bieden. Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring.- Aantoonbare ervaring in technische omgevingen waarbinnen de projecten en programma’s zich situeren.- Communicatie- en klantgericht, bij voorkeur door aantoonbare voorbereiding/training.- Minimaal 15 jaar ervaring in infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten- waarvan minimaal 10 jaar ervaring in het leiden en begeleiden van projecten met totaalbudgetten van minimum 1000 K EUR.- waarvan minimaal 5 jaar ervaring in het leiden van Programma's mbt infrastructuurprojecten of ontwikkelingsprojecten- Capaciteit om meerdere individuele projecten te overzien, en de inhoudelijke verbanden tussen de diverse projecten te sturen en optimaliseren- Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2- Projectbeheerstechnieken en tools kunnen hanteren (risicobeheer, issuebeheer, …)- Aantoonbare ervaring van ITIL.- Zeer goede kennis van de terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie (bijv. Prince-2), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragen.- Zeer goede kennis van een programmamanagement methodologie (bijv. MSP), bij voorkeur aangetoond door certificatie. In staat zijn om ter zake expert kennis over te dragenHet betreft een opdracht voor 400 dagen in een arbeidsregime van 80%. De uiterste reactie datum is: 25 april...

Freelance Monitoring engineer -Brussel

Categorie:
IT system engineer
Werkplek:  
Deels bij klant - deels op kantoor freelancer
Duur:  
> 4 weken
Plaats:   
Brussel

Wij zijn momenteel op zoek naar een freelance Monitoring engineer. Locatie: Brussel; Duur project: lange termijn.  Verantwoordelijkheden ? Lead the setup/configuration of our application monitoring ? Under limited direction, expand and enhance monitoring, alerting, and reporting on our newly migrated platforms ? Participate in requirements gathering scope discussions for applications or platforms being migrated that do not already have effective monitoring coverage ? Assist in the development, deployment, and refinement of monitoring standards ? Perform other related duties as required   Profile ? Work experience should indicate previous experience in at least 2 of the following areas o    Log Monitoring o    Infrastructure Monitoring o    Application Performance Monitoring o    Network Wire Monitoring ? Excellent analytical and problem solving skills, ? Strong communication skills ? Motivation to achieve best in class results ? Experience with Splunk is highly preferred ? Some knowledge of software development would be beneficial ? A strong knowledge of the relationship between software and hardware interaction ? The ability to interact with external and internal clients for the purpose of data gathering and...

FreelanceNetwork.be is sinds 2011 de eerste en meest actieve freelance database met meer dan 37.400 freelancers en 32.050 jobs.